August 2011

For at sikre den igangværende internationalisering og salg af Nummer porterings systemer i udlandet har vi valgt at opdele vores aktiviteter.

I fremtiden vil Niels Chr. Sørensen i samarbejde med en større international partner arbejde målrettet mod at fortsætte det arbejde der pågår omkring salg af systemet internationalt og vil derfor ikke deltage i den daglige drift af Dateltek.

Dateltek daglige drift vil fortsat blive sikret af Bjørn Birkedal (+45 3222 2224), og ændringerne vil ikke få betydning for drift, service eller andre forhold.

Niels Chr. Sørensen vil fortsat være tilknyttet Dateltek, således at han i sygdoms- og ferie perioder vil kunne varetage de fornødne opgaver.

 
Dateltek ApS
Rengevej 25
4640 Store Heddinge
+45 3222 2222